Telefonski marketing

Telefonski marketing – kaj vse je dobro vedeti?

Telefonski marketing ali telemarketing je tehnika direktnega trženja za prodajo storitev in izdelkov. Za takšno opravljanje dela pa je potrebnega kar nekaj znanja. Na voljo so tečaji, kjer se lahko torej naučimo, kako lahko najučinkoviteje komuniciramo po telefonu, razvijamo svoje lastne scenarije telemarketinga in ne nazadnje tudi to, na kakšen način zapreti prodajo.

Na tečaju za telefonski marketing se lahko naučimo tudi to, kako pravilno uporabljati telefon ter kako takšna vrsta marketinga lahko prispeva k naši prodajni strategiji.

 

Učenje telefonske prodaje

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je telefonski marketing povsem enostavno upravljati, pa temu vendarle ni tako. Uspešne telefonske prodaje ter telefonskega komuniciranja se je na sploh treba precej dobro naučiti.

Treba se je naučiti, kako se temeljito pripraviti na klic. Izjemno pomembno je poznavanje zlatih pravil telefonske komunikacije, kdaj koga poklicati, seznaniti se z najbolj pogostimi napakami pri telefonskem komuniciranju. Prav tako je obvezno treba poznati vse osnovne značilnosti dobrega komercialista, kako se pravilno zastavlja vprašanja, ne nazadnje tudi kako reagirati na najpogostejše izvore.

Telefonski marketing – kaj vse je dobro vedeti?

 

Vrste telefonskega trženja

Praviloma se telefonski marketing ali trženje po telefonu lahko deli na dve vrsti. To sta pasovno in aktivno trženje. Pri pasivni vrsti klicatelj po telefonu, to je seveda poslovna stranka, prvi opravi klic, in sicer z namenom da bi si naročil želeni izdelek ali storitev ali pa da bi si pridobil kakšne dodatne informacije. V tem primeru je torej videti, da je pobuda na strani zainteresirane pravne ali pa fizične osebe.

Veliko bolj agresivna oblika je aktivni telefonski marketing. V tem primeru je pobuda na strani podjetja, ki trži s pomočjo telefona. Ob tem pa morajo biti izpolnjeni najmanj štirje pogoji. To so: ustrezna tehnična infrastruktura, izurjena ter motivirana ekipa, nadzor nad delom ter primerna računalniška in programska oprema. Tehnična infrastruktura na primer pomeni prostor s kabinami. Ta mora biti primerno zvočno izoliran, in sicer z zadostnim številom telefonskih linij.…